Vizija

Kurti palankią aplinką inovatyvaus ir technologiškai perspektyvaus verslo plėtrai ir skatinti intelektualių paslaugų teikimą.