Veiklos tikslai

  • SKATINTI Pietų Lietuvos socialinį ir ekonominį vystymąsi, įtakoti verslo restruktūrizavimą regione.
  • SIEKTI greito inkubuojamų firmų augimo pirmaisiais metais, įsigyti pakankamai išteklių ir sukaupti patirtį, kuri padėtų joms plėsti veiklą palikus verslo inkubatorių.
  • SUDARYTI Pietų Lietuvos verslininkams galimybę naudotis AVI verslo informacija, sukaupta AVI verslo bibliotekoje.
  • INICIJUOTI naujų darbo vietų kūrimą ir padėti įmonėms plėsti jų veiklą Pietų Lietuvos regione.
  • REMTI naujų technologijų vystymąsi ir mokslo inovacijų diegimą versle, skatinti inovacinių projektų komercializavimą.
  • BENDRADARBIAUTI su Lietuvos ir užsienio verslo inkubatoriais bei kitomis organizacijomis, dalyvaujant įvairioje veikloje.
  • PADĖTI pritraukti Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas ir remti firmas jų įgyvendinime.