Paslaugos

Nuolat organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai.
Ruošiami dokumentai įmonių registracijai.
Rengiame verslo planus.
Rašome tarptautinius projektus.
Informacija apie ES fondų veiklą ir SVV plėtrai skirtas programas.
Pagalba rengiant ES struktūrinių fondų paraiškas ir visą papildomą dokumentaciją.
Atliekame marketinginius tyrimus.
Renkame ir spausdinime tekstus.
Kopijavimas.
Skenavimas
Laminavimas
Reklaminės medžiagos rengimas.
Informacijos įrašymas į CD
Multimedijinių pristatymų ir grafo skaidrių rengimas.
Verslo biblioteka.
Vertimai iš/į anglų kalbą.
Asocijuotų narių klubas.
Informacijos paieška Internete.
Verslo partnerių paieška
El. pašto dėžutės sukūrimas, tvarkant gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.