Verslo inkubatorius

Verslo inkubatoriai – tai struktūros, kurios teikia paslaugas jaunoms firmoms. Čia sudaromos sąlygos sustiprėti ir išsilaikyti rinkoje.

Dažniausiai yra siūloma:
Konsultacijos ir mokymai
Biuro paslaugos
Informacija ir patarimai
Lengvatinė patalpų ir įrangos nuoma

Kas dalyvauja verslo inkubatoriaus veikloje?
Pradedantys verslininkai
Rėmėjai
Tarpininkai, konsultantai
Rizikos kapitalas
Mokslo naujovės, inovacijos
ES ir Lietuvos SVV plėtros fondai

Kaip inkubatorius turtina visuomenę?
Kuriamos naujos darbo vietos
Komercializuojamos inovacinės idėjos
Formuoja modernią SVV firmų aplinką ir kultūrą
Tarpininkauja tarp SVV valdžios atstovų ir žiniasklaidos